Menu

Mitch Schuring

Wie is psycholoog Mitch Schuring

Andere mensen omschrijven mij als een gevoelsmens, vriendelijk, geduldig, open en sensitief. Zelf heb ik een tijd lang last gehad van burn-out en angstklachten. Een combinatie van cognitieve gedragstherapie, mindfulness, leefstijlveranderingen en veranderingen in voeding maakte dat ik er stapsgewijs mee heb leren omgaan. Mijn doel is nu om mensen met psychische klachten op weg te helpen naar herstel en dit herstelproces vooral vast te houden. Mijn ervaring is namelijk dat dit laatste het moeilijkste is. Je kan het vergelijken met lijnen. Afvallen is niet moeilijk, maar de verandering van leefstijl vasthouden, daarin schuilt de uitdaging.

Mijn visie

“Psychische klachten zijn óók een weerspiegeling van de maatschappij. Ik zie een maatschappelijke verharding, een toenemende gejaagdheid in combinatie met de nadruk op presteren. Het lijkt alsof het leven steeds ondoorzichtiger en complexer wordt. Hierdoor kan er bij mensen gemakkelijk een spanningsveld ontstaan tussen de steeds hogere eisen die de omgeving (gezin, maatschappij) al dan niet stelt en de worsteling van mensen om aan die eisen tegemoet te komen”. Dit proces zie ik steeds eerder beginnen: jongeren worden al snel geconfronteerd met prestatiedruk, stress en keuzeproblemen.

Mijn inspirerende therapeuten

Carl RogersCarl Rogers (1902 – 1987), psycholoog en later psychotherapeut, is de grondlegger van de cliëntgerichte benadering (cliëntcentered approach). Hij heeft bewezen dat autonomie, empathie en persoonlijke groei essentiële ingrediënten zijn in therapie.

Albert EllisAlbert Ellis (1913 – 2007) was een Amerikaanse cognitief gedragstherapeut.. Hij ontdekte dat vooral bepaalde denkpatronen ertoe leiden dat bepaalde psychische klachten ontstaan. Hierop voortbordurend ontwikkelde hij de Rationeel-Emotieve Therapie (RET).

Aaron BeckAaron Beck is een Amerikaanse psychiater en professor psychopathologie aan de Universiteit van Pennsylvania. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de cognitieve therapie. In het bijzonder in de behandeling van depressiviteit.

Carl JungCarl Gustav Jung (1875 – 1961) was een Zwitserse psychiater en psycholoog. Geïnspireerd door Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, ontwierp hij de analytische psychologie, waarin hij persoonlijkheidstypen/archetypen beschreef.

Maak een afspraak

Mocht je nog vragen of interesse hebben dan kan je altijd contact met mij opnemen of een afspraak. Je kan me bereiken op info@ervaringsdeskundigehulpverlening.nl of ga naar contact.

Ga naar contact