Menu

Klachten

Somberheid/depressiviteit

Andrew Solomon depressie

Iedereen heeft wel eens een sombere bui of een dag dat het tegenzit. Dat hoort natuurlijk bij het leven. Het wordt anders wanneer je sombere stemming langere tijd aanhoudt. We zien vaak dat mensen geen plezierige activiteiten meer ondernemen en vervallen in passiviteit. Schuldgevoelens en gevoelens van lusteloosheid en wanhoop maken de situatie dan voor veel mensen uitzichtloos. Je voelt je gevangen of klem zitten.

Sombere stemming, plezierverlies, schuldgevoelens en soms gedachten aan zelfdoding. Andrew Solomon kampte met een ernstige depressieve stoornis en schreef hierover openhartig in zijn New York Times Bestseller ‘Demonen van de middag’


Angst/angststoornissen

Johnny Depp sociale angst

Angst, vrees en paniek zijn emoties waar bijna iedereen een hekel aan heeft. Plotseling schrikken we van iets (een spin) of we zijn bang voor presentaties (sociale angst). Sommige mensen hebben dusdanig last van angsten, dat deze hun leven gaan beheersen en hun functioneren ernstig belemmeren. Meestal spreken we dan van een angststoornis.

Angstige gedachten, trillen/beven, aanvallen van paniek, vermijdingsgedrag Johnny Depp had al vroeg last van sociale angst en drukt in zijn filmrollen dan ook vaak excentriekelingen uit.


Stress, overspannenheid en burn-out

Sophie Hilbrand Burnout

Stress is een vorm van spanning die je aanzet om in actie te komen. Voor korte tijd kan stress geen kwaad en kan het juist goed zijn voor de prestatie (bijvoorbeeld bij een lezing). Houd de stress echter langer aan, dan kan dit resulteren in overspannenheid: te veel inspanning in combinatie met te weinig tijd om te herstellen. Gaat dit proces jaren door dan kan dit resulteren in een burn-out. Vermoeidheid, slaapproblemen, gejaagdheid, aandachtsproblemen. Sophie Hilbrand kreeg last van een burn-out. Recent heeft ze hier openhartig over gesproken en maakte ze hierover het programma ‘In de mentale kreukels’


Verslaving/afhankelijkheid

Robert Downey jr. Verslaving

Een verslaving kan zéér ingrijpend zijn. Voor de persoon zelf, maar ook voor de betrokken omgeving. Tegenwoordig wordt er een onderscheid gemaakt in een middelen- en gedragsverslaving. Bijvoorbeeld een alcoholverslaving en een gokverslaving. En dikwijls komen ze ook tezamen voor. Wetenschappelijk worden beide vooral gezien als een aangeleerde gewoonte die zich vastzet in de hersenen (neurobiologie). Moeite met stoppen, ontwenningsverschijnselen, gevoelens van controle verlies en schuldgevoelens zijn vaak aanwezig.

Robert Downey Jr. kampte met een ernstige alcoholverslaving waar hij bijna aan onderdoor ging. Toen hij hulp had gezocht en regisseurs zijn potentie als acteur ontdekte, kon hij de negatieve spiraal doorbreken en zijn verslaving overwinnen.


Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Sylvana Simons CVS

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (of kortweg SOLK) zijn lichamelijke klachten waar tot nog toe geen aantoonbare lichamelijke oorzaak voor gevonden is. 50% van de mensen met lichamelijke klachten krijgen dit van hun huisarts te horen. Voorbeelden hiervan zijn: aanhoudende maag- en darmklachten, chronische vermoeidheid (ME/CVS), pijnlijke spieren en hoofdpijn. Vermoeidheid, maag- en darmklachten, langdurig (+ 1 jaar) met een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Mensen worstelen dan vaak met de acceptatie van de klachten en de manier waarop ze hier voor zichzelf het beste mee kunnen omgaan. Sylvana Simons (politicus) heeft jarenlang last gehad van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS).


Problemen in het persoonlijk functioneren

Ryan Reynolds onzekerheid

Dit is een brede waaier van klachten en gedragsproblemen. Te denken valt aan het volgende: onzekerheid, moeite met alleen zijn, perfectionisme, afhankelijkheid, moeite met sociale contacten, hechtingsproblemen als bindingsangst en verlatingsangst, impulsiviteit, liegen, eenzaamheid, agressie, moeite om voor jezelf op te komen (sub-assertiviteit).

Ryan Reynolds (acteur) is een imposante verschijning. Toch zegt hij regelmatig periodes te kennen van diepe onzekerheid en twijfel. Hij heeft hier mee leren leven.


Wist u dat…

…de behandelrelatie voor maar liefst 30% je behandelresultaat bepaald. Onder de behandelrelatie verstaan we vooral de ‘klik’ die je met de psycholoog hebt. Om van een goede behandelrelatie te kunnen spreken, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: een gevoel van veiligheid (structuur, goede voorlichting) en vertrouwelijkheid (privacy); een prettige/rustige behandelsetting, een betrokken/inlevende psycholoog, een geloofwaardige verklaring voor je klachten en een behandeling voor je klachten waar je zelf achter staat. De meeste ‘mislukte’ psychologische behandelingen zijn te wijten aan een gebrekkige behandelrelatie.

Maak een afspraak

Mocht je nog vragen of interesse hebben dan kan je altijd contact met mij opnemen of een afspraak met me maken. Je kan me bereiken op info@ervaringsdeskundigehulpverlening.nl of ga naar contact.

Ga naar contact